Blackstone Course

Zvoleno nejlepším mistrovským kurzem v Asii; místo konání každoročního mistrovství světa dám a dvouletého turnaje World Celebrity Pro-Am

Korunním klenotem je hřiště Blackstone Course, velkolepé jádro golfového hřiště o rozloze 350 akrů, které se proplétá úžasnou krajinou vzrostlých stromů, husté vegetace v džungli a rozsáhlých jezer a mokřadů. Dominantní charakteristikou místa je koryto lávového kamene, které bylo uzavřeno materiálem, který se nacházel 25 mil daleko. V přirozeně zvlněném terénu dochází k dramatickým změnám nadmořské výšky a byla věnována velká pozornost hledání co nejvíce přírodních děr, aby se zabránilo řezání skály a zachování nádherných stromů liči.

Základna lávových kamenů byla začleněna jako nedílný prvek designu tkáním nepravidelných linií trávníku a hornin, čímž se eliminuje typický tvrdý okraj většiny kurzů. Vzhled přidávají divoké, nepravidelné hrany bunkru a přechodové hrany písku, které bez námahy zapracují do původního lávového kamene.

Plavební dráhy se táhnou krajinou v souladu s přirozeným terénem s důrazem na povrchové odvodnění, místo toho obsahovaly nízké vpuste. Výsledkem je magická pokrývka trávníku s měkkými nepravidelnými hranami a nedostatkem tvrdých linií, protože je zde pouze řez plavební dráhou (žádný drsný, dokonce ani na tvářích bunkru). Lávové lůžko je začleněno do vynucených nositelů, které vytvářejí dramatický kontrast a lávové skalní stěny a ruiny vesnic vytvořené před lety zůstávají jako důkaz minulosti tohoto místa.

Kurz začíná v hustěji zalesněné části nemovitosti s širokou paletou délek otvorů a přírodním amfiteátrem zeleně. Závěrečné díry hrají dovnitř a ven z náboje vyvýšeného terénu, který umožňuje nádherný výhled na uzavírací díry s malou nutností pohybu. Snadné zelené odpaliště a snadný terén činí hřiště velmi pochůzným. Těžký, dlouhý (na více než 7 800 yardech) as možností rizika / odměny na závěrečných jamkách by se tento kurz měl ukázat jako jeden z předních turnajových kurzů v dnešním světě. Bylo vynaloženo velké úsilí, aby bylo zajištěno nejen skvělé turnajové golfové hřiště, ale díky rozsáhlému plánování a konstrukci byla vytvořena podpůrná zařízení schopná s největší lehkostí pořádat velké události.

Scorecard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 5 4 3 4 4 5
Handicap (index) 11 7 9 3 13 1 17 15 5 12 8 18 2 6 14 16 4 10

Tees:

Tee Par CR Slope Length

Sandbelt Trails Course

Sandbelt Trails je vzorem po mimořádně silných kurzech australského Sandbeltu. Kurzy jako Royal Melbourne, Kingston Heath a Metropolitan Club slouží jako inspirace pro kurz, který zahrnuje velké bunkry, jimž dominují vysoké pískové záblesky a ostré, silné rty, které stoupají nad plavební dráhu a zelené povrchy. Zatímco některé z těchto bunkrů jsou formální, obklopené trávníkem, mnoho z nich přechází na původní vegetaci džungle bez čistého okraje, který vytváří mnohem přirozenější krajinu. Velké zelené se vyznačují spoustou pohybu a čtvercová odpaliště dodávají výrazný vzhled. Převládajícím stromem je eukalyptus v souladu s australskými inspiracemi. Mírně zvlněný, někdy plochý terén byl opatřen dostatečnou šířkou, aby poskytoval obrovskou hrací plochu a alternativní úhly útoku ze svých rozsáhlých plavebních drah. Stejně jako ostatní kurzy se rozkládá na obrovské rozloze země, ale přesto nabízí intimní zelené a tee připojení podporující snadno pochozí zážitek.

Scorecard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 5 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5
Handicap (index) 3 1 17 9 15 11 13 7 5 10 18 2 14 8 12 16 4 6

Tees:

Tee Par CR Slope Length

The Vintage Course

Vintage je vzorováno po klasických kurzech postavených na přelomu století. Na jedné straně je zřetelný přirozený dojem z rozložení s otvory pečlivě vedenými po stávajícím terénu, takže silně zalesněné místo je co nejvíce nerušené. Zároveň velká část celovečerního díla využívá zvláštní, někdy geometrické tvary a nepředvídatelné prvky, které jsou výrazně staré. Ctihodná hřiště, jako jsou National Golf Links, Fishers Island, Maidstone, Chicago Golf Club a Garden City, sloužila jako inspirace pro vytvoření hřiště, které zřetelně kývne na staré časy. Přirozený terén často kontrastují s nápadnými, prudkými valy, hlubokými hrnci, hranatými hranami, hřebeny, slepými střelami, dlouhými a tenkými bunkry poblíž malých i obrovských zelených ploch s kolíky proutěného koše. Tyto vlastnosti připomínají ruční práci z minulosti a poskytují uvítací úlevu od mnoha moderních hřišť řezaček cookie, které dnes dominují golfu. Hřiště hraje na více než 250 akrech se spoustou loktů a silnou vegetací, což vytváří základní golfový pocit, který lze snadno procházet.

Scorecard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 4 3 4
Handicap (index) 17 11 3 1 9 7 13 15 5 18 14 2 16 6 4 10 12 8

Tees:

Tee Par CR Slope Length

Stepping Stone Par 3 Course

První krátký par tři kurs je opravdovým hřištěm a puttem, ale s dramatickými ostrůvky trávníku obklopenými lávovými kameny a velkými rozlohy písku. Tento kurz prohraje a plynule splyne s původním okolím černé skály a husté vegetace.

Scorecard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 4 3 4
Handicap (index) 17 11 3 1 9 7 13 15 5 18 14 2 16 6 4 10 12 8

Tees:

Tee Par CR Slope Length

Lava Fields Course

I když je Lava Fields v mnoha ohledech podobný turnajovému hřišti se svými nepravidelnými liniemi trávníku a divokým bunkrováním, představuje mnohem menší pokrytí stromů. Existuje pocit rozlohy, který vytváří velký vzhled a černá skála a písek dominují krajině jako žádný jiný kurz na světě. Na 7400 yardech je také schopen hostit významné události.

Scorecard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 5 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5
Handicap (index) 3 5 7 17 11 15 9 13 1 10 14 2 6 16 18 8 12 4

Tees:

Tee Par CR Slope Length

Meadow Links Course

Toto uspořádání vychází z tradičních kurzů US Open ve východních Spojených státech a vyznačuje se citlivostí pozemků a poněkud geometrickými tvary v liniích bunkrů a plavební dráhy. Výrazné rysy, jako jsou legendární bunkry „Church Pew“, vytvářejí jedinečný vzhled, kdy bunkry s trávou a původní trávy dodávají hřišti pocit otevřené louky s občasnými shluky stromů. Velké greeny vytvářejí obtížné příležitosti pro umístění.

Scorecard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 4 5 3 4 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 3 5
Handicap (index) 13 7 3 1 17 9 15 11 5 4 12 16 14 8 6 18 10 2

Tees:

Tee Par CR Slope Length

The Preserve Course

Se silným důrazem na krásnou terénní úpravu založenou na páteři hustých palmových výsadeb hraje tento uživatelsky přívětivý kurz modernější design. Tvarované doplňování paliva přerušuje široké plavební dráhy vedoucí k zeleným komplexům, kde se obvodové kupy napájejí na povrchy s moderním přesvědčením. Živé terénní úpravy s množstvím kvetoucích keřů a půdních krytů tvoří dominantní obraz na tomto kurzu. Palmy dodávají vítanou úlevu od slunce.

Scorecard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 3 5
Handicap (index) 1 13 7 5 9 3 15 11 17 16 10 4 12 18 14 6 8 2

Tees:

Tee Par CR Slope Length

Double Pin Par 3 Course

Tato kolekce 18 par jamek obsahuje jedinečnou a odlišnou vlastnost; dva kolíky na každé zelené. Zelení jsou navrženy tak, aby nabízely dvě možnosti; jedno jednodušší a hodnotitelnější místo a jedno mnohem obtížnější. Krajina ve stylu arboreta poskytne příjemnou atmosféru plnou barevných stromů a květin, které doplní modrou oblohu a čistý vzduch Haikou. Hráči všech úrovní budou moci hrát kurz podle toho, co nejlépe vyhovuje jejich náladě nebo dovednostem. Rodiny i začátečníci na turné profesionálové najdou rychlé kolo, které doplní jejich dny hraním nebo tréninkem.

Scorecard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Handicap (index) 1 7 13 5 9 3 17 11 15 10 16 18 6 12 14 8 4 2

Tees:

Tee Par CR Slope Length

Stone Quarry Course

Jako pocta mnoha skvělým kurzům Pete Dye, mentora týmu Schmidt-Curley, tento kurz představuje všechny prvky divoké jízdy spojené s jeho návrhy. Železniční pražce, náhlé mohyly a magnáti, dlouhé písečné bunkry, ďábelské někdy malé zelené a mosty železničních vozů vytvářejí výrazný vzhled. Tyto vlastnosti jsou prokázány o to dramatičtěji, že hřiště prochází starověkým vulkanickým lomem podporovaným strmými skalními stěnami a trámy. Dramatická krajina obsahuje zbytky minulých dnů, včetně uhelných vozů, železničních tratí a opuštěných těžebních zařízení. Hřiště je spíše „sportovní“ povahy, náročné na hrubé síly a poskytuje příjemnou možnost mnoha dnešním dlouhým hřištím.

Scorecard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 5 3 4 4 3 4 5 3 4 4 3 5 4 4 3 5 3 4
Handicap (index) 1 3 9 5 11 17 7 13 15 2 16 4 18 6 10 8 14 12

Tees:

Tee Par CR Slope Length

Shadow Dunes Course

Tento kurz přináší do města písek a nabízí jedinečné prostředí tyčících se písečných dun a původní vegetace, které se nacházejí podél rozlehlých pláží ostrova Hainan. Ne docela den na pláži, tento kurz má velké zvlněné kontury, které se napájí do jedné z největších zelených v letovisku. Tyto divoké zelené povrchy občas zanechají příšerné putty úžasné délky. Není to kurz, který by byl přemožen délkou, ale krátká hra hráče bude vyžadovat přesnou přesnost. Tento kurz, který je poněkud krátký na 6 600 yardů od špiček a par 70, obsahuje intimní zelené spojení s odpalištěm a bude výjimečně pochůzný, což umožní rychlé kolo.

Scorecard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4
Handicap (index) 9 17 7 1 5 15 13 11 3 2 8 16 14 18 10 6 12 4

Tees:

Tee Par CR Slope Length